نشانه ی روز :

مسیر آرامش

راز پمفلت ها / چیزهایی که هر روز باید با خودم مرور کنم

دیدم طاقتم نمیگیره فقط سوال قدم کار کنم و این روزهایی که به لطف مراقبه در حال پیاده روی درکهای آنی دوباره شروع به جوشیدن کردن حیفه که ننویسم . بحث امروزمون در رابطه با یکی از چیزهاییه که توی جلسات دوازده قدمی تا بحال ساده از کنارش می گذشتم …

بیشتر بخوانید »

1-2 آیا اخیرا بیماری من فعال بوده است ؟ به چه صورت ؟

برای کار کردن سوالات قدم در این کتاب ، با توجه به اینکه روی تک تک کلمات اون فکر شده باید روی تک تک کلمات سوال تفکر کرد … مثلا چرا پرسیده اخیرا ؟! خوب ، اخیرا یعنی اگه حتی عادتت الان در زندگیت نیست و ازش پاکی (و لازمه …

بیشتر بخوانید »

1-1 مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست؟

♥ قدم اول :  ما اقرار کردیم در برابر اعتیادمان (عادتهایمان ) عاجز هستیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود   مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست ؟ خوب بریم سوال درک امروز من در مورد مفهوم بیماری اعتیاد برای من چیست . اصلا چرا بیماری ؟ تعریف بیماری …

بیشتر بخوانید »

مقدمه ، من و مسیر آرامشم

سلام .  من آرام هستم ، اسمم آرام نیست ، فقط آرامم 🙂   عضو چندین انجمن دوازده قدمی هستم ، ده ساله که از دنیای تاریک عادتهام بیرون اومدم و با ابزار دوازده قدم یکی یکی به جنگ این عادتها ، نواقص و کمبودها رفتم … پیش از اون به …

بیشتر بخوانید »

تاریخچه انجمن های دوازده قدمی

بخش تاریخچه کپی هست از یکی از وبلاگهای خوب دوازده قدمی ….بهش یه فیلم از بیل ویلسون ، این مرد بزرگ، که خداوند بواسطه ی نور خودش روشنیده اش کرد و جهانی رو با این نور تحت تإثیر قرار داد ،اضافه کردم  …فیلم داستان روشنیده شدنش از زبان خودشه ! …

بیشتر بخوانید »

متن دوازده قدم

۱– ما اقرار کردیم که در برابر بیماری عاجز بودیم و زندگیمان غیرقابل اداره شده بود ۲– ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند ۳– ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند، بدان‌گونه که او را …

بیشتر بخوانید »