بایگانی/آرشیو برچسب ها : تصمیم گیری

سوال چهار قدم دو / آیا به واسطه بیماری ام ، تصمیمات دیوانه وار گرفته ام؟ آیا به خاطر آن ، کاری را رها کرده ام ، دوستی یا رابطه ای را بهم زده ام ، یا دست از هدفی برداشته ام؟

زندگی من شامل چه چیزهاییه ؟ تصمیمات ، روابط ، کار ، اهداف … یعنی یکی از قشنگ ترین تعاریف ابعاد زندگی ایناست . تصمیماتم که بُعد درونی من و راهنمای و سکان زندگیمه ، کارم که کیفیت زندگیم رو میسازه ، روابطم که همه چیز زندگیم بهش وابستست (روابطم …

بیشتر بخوانید »