نشانه ی روز :

اعتماد

سوال 37 قدم سوم/ چه مشهودات و مدارکی دارم که دیگر می توانم با دلگرمی به بهبودی خود اعتماد کنم ؟

بچه ای کمتر از یکساله رو تصور کنید که تمام زندگیش رو خزیده و چهار دست و پا حرکت کرده ، حالا فهمیده اگه دستای بابایی رو بگیره می تونه بلند بشه و دنیا رو از یه کم بالاتر ببینه و دستای بابا رو گرفته و با پاهای بی جونش …

Read More »

سوال 36 قدم سه / چه اعمال بیشتری می توانم انجام دهم تا اصول روحانی امید ، ایمان و اعتماد را در بهبودی خود بکار گیرم ؟

خوب رسیدیم به عملکردی که این اصول رو در زندگی با بهبودیم جاری بکنه (و این قدم چه اصول خوبی برای وارد شدن در بهبودیم در اختیارم میذاره ) … در یک کلام اگه بگم ، میگم زندگی  فقط برای امروز و به عمل روال برنامه ! یعنی امروز رو …

Read More »

سوال 35 قدم سوم / چگونه امید ، ایمان و اعتماد در زندگی من تبدیل به نیروهای مثبت گردیده اند ؟

اصول روحانی امید ، ایمان و اعتماد سه فرشته هستند که در مسیر روحانیت اولی هولت میده به جلو ، دومی نگهت میداره تا بمونی و سومی می کشدت به جلوتر … اینها سوخت های موتور روحانی بهبودی من هستن . وقتی قراره اراده و زندگیم رو به خداوند بسپرم …

Read More »