نشانه ی روز :

گناه و خجالت

سوال 31 قدم چهار / رفتار من چگونه به افزوده شدن احساس گناه و خجالت در من کمک میکند ؟

حس گناه

قبلا گفتیم احساس گناه و خجالت یه پیامه برای قطع کردن عمل اشتباهی که داریم انجام می دیم ، آلارمیه برای رها کردن دست خداوند … و اگه کار از کار گذشته باشه ، یاد آوریه برای درست کردن ماجرا و جبرانش … اما من چطور این احساس رو یک …

Read More »

سوال 30 قدم 4 / در آن شرایطی که من در آن نقش داشته ام ، انگیزه هایم چه بودند ، و یا چه اعتقاد و باوری باعث شد که بدانگونه عمل کنم ؟

خوب رسیدیم به احساس گناه و خجالتهایی که در اونها نقش داشتم ، معنیش چیه ؟ یعنی من در اون لحظات باید احساس گناه می کردم یا خجالت می کشیدم . معنیش اینه خداوند با این پیام به من گفته نکن بچه ! دست بردار ، خجالت بکش ! ولی …

Read More »

سوال 29 قدم چهار /کدامیک از این شرایط بدون آن که من در بوجود آمدنش نقشی داشته باشم ، باعث احساس خجالت در من شده ؟

خوب این ردیف ترازنامه مربوط به رنجشهایی هست که من در اون هیچ نقشی نداشتم ! عجیب نیست ! آش نخورده و دهن سوخته که میگن داستان ماست ، خودمون کم با بیماریمون مشکل داریم ، بر میداریم مشکلاتی که درش نقش نداریم به دوش می کشیم ! اما یعنی …

Read More »

سوال 28 قدم چهار/ درمورد چه کسی یا چه چیزی احساس گناه یا خجالت می کنم ؟ شرایطی که باعث به وجود آمدن این احساسات شد را توضیح دهید .

خوب برای آیندگان بگم که ، الان 14 فروردین هزار و چهارصد و یکه ، در قرن جدید داریم پست میذاریم ، دیروز سیزده رو در کردیم و امروز ماه مبارک رمضان شروع شده ! چرا اینا رو گفتم ؟! خودمم نمی دونم … فقط می دونم برگشتیم به روال …

Read More »

گناه و خجالت

رسیدیم به احساس گناه و خجالت . یکی از احساساتی که تأثیر بسیار زیادی در زندگی ما داره . باید باهاش بیشتر آشنا بشیم . احساس گناه و خجالت در حالت طبیعی زمانی به انسان سالم دست میده که آگاهانه در حال انجام عملی خطا ، اشتباه ، خلاف ارزشها …

Read More »