نشانه ی روز :

حرکت به جلو

سوال 85 قدم چهار / آیا در این ترازنامه، موردی وجود دارد که حقیقت نباشد، یا داستانی غیر واقعی وجود دارد که من بارها و بارها تکرار کرده باشم؟

درباره ی این سوال در طول ترازنامه نویسی گفتم، علتش هم این بود که وقتی رسیدیم به این سوال دردسر کمتری داشته باشیم! سوال به ما نمیگه دروغگو! چرا باید توی ترازنامه ی خودم داستان دروغی یا غیر واقعی بگم؟! (البته از من با این بیماری که اصلا بعید نیست …

Read More »