نشانه ی روز :

قدم هفتم

سوال 2 قدم هفت/ فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟

خوب برای اینکه آماده بشیم تا خوب و بد وجودمون رو به دستان توانمند نیروی برتر بسپاریم، اول باید خودمون رو با همه ی خوب و بدها ، نواقص و اصول روحانی، توانایی ها و عجزهامون پذیرفته باشیم و آماده باشیم. این پذیرفتن خودمون در حقیقت همین فروتنیه، چطور بر …

Read More »

قدم هفتم سؤال 1 / قدم هفتم سوال 1 : کدام یک از رفتارهای من از آغاز بهبودی ام تغییر کرده؟ در چه جاها و شرایطی مسائل غلو شده دوباره به اندازه طبیعی خود برگشته اند، و کجا جزء و قسمتی سالم در خود کشف کرده ام؟

به قدم هفتم خوش آمدید، قدمی شگفت انگیز که قراره زندگی ما رو زیر و رو کنه. در قدم ششم کلی از نواقص اخلاقی صحبت کردیم، اونها رو شناختیم و در حقیقت قرار شد اونها رو به چشم زهر ببینیم و حالا موقع دریافت کردن پادزهره.  آیا وجود ما سراسر …

Read More »