نشانه ی روز :

چگونگی دقیق خطاها

سوال 15 قدم 5 / چرا نیاز است که من حتما به چگونگی دقیق خطا هایم به جای خود خطا اقرار کنم ؟

سؤال خیلی قشنگه اما جوگیر شدم و در سوال قبلی همه چیز رو باز کردم و الان دارم فکر می کنم چی بگم ؟ راستش اینه که من وقتی خود خطا رو اقرار کنم چه فایده ای داره؟! واقعیت اینه یه شرح واقعه دادم که برای هیچکس فایده و منفعتی …

Read More »

سوال 14 قدم 5 / چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من متفاوت است؟

خوب رسیدیم به چگونگی دقیق خطاها، من ترجیح میدم با احترام به تیم ترجمه به جای چگونگی، بگم ماهیت دقیق خطاها. بگذارید با مثال ماجرا رو باز کنیم: من سه روز جلسه نمیرم، تماس با راهنمام نمی گیرم، با قدمهام در تماس نیستم، دوستان بهبودی رو هم می پیچونم و …

Read More »