نشانه ی روز :

Tag Archives: خجالت به جای دیگران

سوال 29 قدم چهار /کدامیک از این شرایط بدون آن که من در بوجود آمدنش نقشی داشته باشم ، باعث احساس خجالت در من شده ؟

خوب این ردیف ترازنامه مربوط به رنجشهایی هست که من در اون هیچ نقشی نداشتم ! عجیب نیست ! آش نخورده و دهن سوخته که میگن داستان ماست ، خودمون کم با بیماریمون مشکل داریم ، بر میداریم مشکلاتی که درش نقش نداریم به دوش می کشیم ! اما یعنی …

Read More »