نشانه ی روز :

Tag Archives: سو استفاده

سوال 72 قدم چهار / آیا هرگز از دیگران سوءاستفاده کرده ام ؟ از چه کسی و چگونه ؟

خوب ، آسیاب به نوبت ، برای منی که عاشق نقش مظلوم هستم ، یه خورده سخته که قدمها بهم بگه مظلوم نماییت رو یه چند دقیقه بذار کنار و بیا دسته گلهات رو یه نگاه بکنیم ببینیم شما از دیگران چقدر سواستفاده کردی ؟ چرا ، چطور ؟ بیماریت …

Read More »