نشانه ی روز :

Tag Archives: مراقبت خداوند

سوال 23 قدم سه / مفهوم مراقبت برای من چه می باشد؟

خوب رسیدیم به بخش سپردن … ببینید عزیزان ، خیلی وقتها به اشتباه ما فکر می کنیم قراره اراده و زندگیمون رو به خدا بسپریم (و بریم پی کارمون ) … به جمله ی سرفصل قدم سوم بیشتر دقت کنیم … ما اراده و زندگیمان را به «مراقبت» خداوند میسپریم …

Read More »