نشانه ی روز :

تمایل

سوال 11 قدم 5 / آیا تمایل دارم تا به شخصی که قرار است قدم پنج مرا گوش دهد اعتماد کنم؟

دو سه سوال قبلی ذره ذره شونه های من رو مالید و آروم آروم تو گوشم خوند که نگران نباشم، هیچی نیست، مشخصه هایی رو ازم پرسید که بعد که نگاه کنم اون رو در راهنمام خواهم دید و در حقیقت از زیر زبونم کشید که راهنمای من خصوصیات لازم …

Read More »

سوال 34 ، قدم سه / آیا در بهبودی خود بر علیه چیزی می جنگم ؟ فکر می کنم چه اتفاقی بیفتد اگر تمایل پیدا کنم که بگذارم بهبودی بر آن قسمت از زندگیم مستولی شود ؟

قدم

چقدر سوال زیباییه و می تونه به تنهایی تمام زندگی و جهان بینی من رو عوض کنه …  دوستان خوبم ، رسیدیم به نقطه ی جالبی از بهبودیمون … تا اینجا اصطلاح صلح و نجنگیدن با بهبودی و … رو در قدمها زیاد شنیدیم ، ولی حالا به جایی رسیدیم …

Read More »

سوال 33 قدم سوم / تاکنون به چه راه هایی تمایل خود برای بهبودی را نشان داده ام ؟

خوب ! رسیدیم به اصل روحانی تمایل قدم سوم . اصل روحانی تمایل رو اینطور تعریف کردیم که علیرغم هر فکر و احساس و صدایی که توی سرمه (خرده فرمایشات بیماری) کاری که لازمه رو برای بهبودیم انجام بدم . حالا توی قدم سه چه باید بکنم ؟ قراره یه …

Read More »

سوال 60 قدم یک / آیا تمایل دارم که بهترین سعی و بیشترین کوشش رابرای بهبودیم بکنم؟ از چه راه هایی؟

خوب رسیدیم برای سومین بخشی که نیاز به تمایل دارم … بیماری تا حالا خواسته من رو از راهنمام و جلسات دور کنه و من با ابزار تمایل نذاشتم موفق بشه ، حالا میاد سراغ خودم ! با کلی تلاش جدید ، میگه راهنمات خوبه ، برنامه هم خوبه ، …

Read More »

سوال 59 قدم یک / آیا تمایل به شرکت منظم در جلسات را دارم ؟

خوب رسیدیم به دومین موردی که بیماری همیشه باهاش درگیره و نیازه با اصل روحانی تمایل اون رو در زندگیم نگه دارم و استفاده کنم . جلسات … (در سوال قبل گفتم بیماری همیشه سه تا شک به دلت میندازه تا تو رو از سه چیز دور کنه ، راهنما …

Read More »

سوال 58 قدم یک / آیا تمایل به انجام رهنمودهای راهنمایم دارم ؟

پیش نوشت :  وقتی من وارد مسیر میشم ، یه جنگ در من شروع میشه ، بیماری داره تلاشش رو می کنه که من رو از مسیر خارج کنه ، من همچنان غلام حلقه به گوشش بمونم و اون  به حیات خودش براحتی و بی دردسر ادامه بده و این …

Read More »

اصل روحانی تمایل

خوب تمایل یعنی میل داشتن ، خواستن … در نگاه اول چندان شبیه یه اصل روحانی نیست ! اما یکی از مهمترین اصول و ابزارهاییه که ما برای بهبودی بهش نیاز داریم ! یادتونه گفتم وقتی داشتم بیماری اعتیاد و صدایی که توی سرمون داریم رو تعریف می کردم یه …

Read More »