نشانه ی روز :

قدم پنجم

قدم پنجم : ما چگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند ، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم .

رسیدیم به قدم پنجم و چندین روز طول کشید تا دستم بره سمت کامپیوتر تا از این قدم بسیار مهم بنویسم. به امید خدا با انرژی شروع به کارکرد این قدم خواهیم کرد. قطعا کارکرد این قدم دیگه انلاین اصلا مقدور نیست و من تنها می تونم تجربیات خودم رو …

Read More »