نشانه ی روز :

حفاظت شده: رازی بر روی یک الماس

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

کانال تلگرام مسیر آرامش، دوازده قدم آرام: این روبرو کلیک کنید شاید باز شه! ورود به تلگرام با یاروشکن 😂 می تونید در تلگرام این رو سرچ کنید : aram12steps